Meny Stäng

Människoexploatering

Lite då och då väljer denna bloggen att redogöra för lite olika brottsbenämningar man kan bli anmäld (och fälld) för. Vi har tidigare tagit upp och redogjort för skillnaden mellan falskt åtal, osann utsaga, falsk angivelse och falsk tillvitelse. 

Det är ganska viktigt att man har lite koll på de olika betydelserna så man inte råkar anklaga någon felaktigt. Det hade ju varit fruktansvärt pinsamt. 

I dagens inlägg tar vi upp människoexploatering.

människoexploateringär ett brott som innebär att någon utnyttjar en annan person för att arbeta eller tigga.”
Källa: Nationalencyklopedin

Syftet med dagens inlägg är att man ska veta om att Brottsbalken har uppdaterats med en ny paragraf som kan vara betydande i många fall.

I mars 2018 lämnades det in en proposition för att stärka människors skydd mot att exploateras. Den 23 maj 2018 fattade man ett beslut:

Det ska bli straffbart att utnyttja människor genom exempelvis tiggeri (JuU32)
Det ska bli straffbart att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor. Villkoren kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att

  • straffet för människoexploatering blir fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt innebär det fängelse i lägst två år och högst tio år
  • brottet människohandel förtydligas så att lagen blir lättare att tillämpa
  • maxstraffet för grovt koppleri skärps från åtta till tio års fängelse.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.”
Källa: Riksdagen.se

Verkställandet av lagen bidrog till att 4 kap. i Brottsbalken fick en utökning i form av en 1b§

I Brottsbalken (BrB) 4 kap. 1b § kan man läsa följande:

”Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 1 a §, genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering till fängelse i högst fyra år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms till ansvar även om det inte förekommit något olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation. Detta gäller även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte fyllt arton år.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov människoexploatering till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av annan.”
Källa: Lagen.nu

Viktigt här tycker jag är att det inte finns krav på att rekvisiten gällande olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation inte behöver vara uppfyllda när det gäller utsatta personer under 18 år. 

Jättebra att lagen har tillkommit. Viktigt att folk vet om att den finns. Ännu viktigare att folk vågar anmäla om de ser någon, oavsett ålder, som de anser blir utsatt för människoexploatering. På så sätt kan vi få stopp på giriga personer som inte drar sig för att utnyttja andra människor för egen vinnings skull!

Så tänk efter nu. Har ni kanske bevittnat någon situation där en annan människa blir utnyttjad? 

Reageraagera!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.